top of page
rodo.jpeg

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

I. Administrator danych osobowych

   Administratorem Twoich danych osobowych jest firma:
ENERGEON
ul. Grottgera 32A 
76-200 Słupsk
NIP: 8382058291

II. Kontakt w sprawie przetwarzania danych: W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu: adres email biuro@energeon.pl lub
    pod nr telefonu 59 722 88 08
 

III. Cele i podstawy przetwarzania

    Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   

IV. Prawo do sprzeciwu

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
  danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

V. Okres przechowywania danych

    Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową oraz 
   wymagany przepisami prawa podatkowego, czyli przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym zawarliśmy umowę.


VI. Odbiorcy danych

     Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, 
    wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy przewozowe i kurierskie.
 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

     Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 4. d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 5. e) prawo do przenoszenia danych;

 6. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

      Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia z nami umowy.

Kontakt

Zawsze możesz się z nami skontaktować

bottom of page